Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články kniha tazatelská síť kontaktní info

Obsah rubriky výzkumy

název výzkumu: Informatizace české společnosti v kontextu globalizace a evropské integrace (grant MK ČR, anotace)
řešitel: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
gestor: Richard Fiala
realizace: 2000 - 2002
název výzkumu: Mladá generace na počátku integrace české společnosti do evropských struktur (grant MŠMT ČR, anotace)
řešitel: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
realizace: 2000 - 2001
název výzkumu: Media v životě mládeže (grant MŠMT ČR)
řešitel: INSOMA
realizace: I. etapa - 1997, II. etapa - 1998
název výzkumu: Spiritualita a mládež (grant MŠMT ČR)
řešitel: INSOMA
realizace: I. etapa - 1997, II. etapa - 1998
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001