Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články kniha tazatelská síť kontaktní info

Obsah rubriky referáty

název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc., Karolína Saková
předneseno: "5th EUROPEAN CONFERENCE OF SOCIOLOGY" Helsinki, August 28 - September 1, 2001
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc., Karolína Saková
předneseno: "5th EUROPEAN CONFERENCE OF SOCIOLOGY" Helsinki, August 28 - September 1, 2001
název referátu: Influence of Membership in some Spiritual Organisation on Leisure Activities
autor: Karolína Saková
publikováno v: "Youth research in Europe: the next generation - Perspectives on transitions, identities and citizenship (2001)" http://book.coe.fr/GB/Cat/Liv/HTM/l1725.htm
název referátu: Média a hodnoty v sociálním poli mládeže
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: mezinárodní konference "Socialia 99" 12.-13.10. 1999 Hradec Králové
název referátu: Czech spirituality transformation at the turn of millenium
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: IV. evropská konference "Will Europe work", Amsterodam, 18.-21. 8.1999
název referátu: Generační kontinuita a diskontinuita v rodině
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: mezinárodní seminář "Poslanie výchovy v kontexte globálnych zmien" Bratislava 28.-30. 4.1999
název referátu: Struktura a dynamika utváření postojů mládeže k odlišným skupinám populace
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: mezinárodní seminář "Etnická a rasová diskriminace očima současné mládeže" pořádaný EAICY (Evropská asociace volného času dětí a mládeže) za podpory Rady Evropy Praha 23.-25.4. 1999
název referátu: Dětství a rodina budoucího narkomana
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: seminář "Efektívne formy predchádzania závislostí u mladistvých" Bratislava 3.- 6.11.1998
název referátu: Kvantifikace sociální deviace mládeže a populace
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: seminář sekce Sociální patologie MČSS 1998
název referátu: Vývoj hodnot a intencionalita v závislosti na konsumaci drog
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: seminář "Quo vadis výchova?" Bratislava 12.4. 1998
název referátu: Svoboda jedince a odpovědnost společnosti
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: seminář "K problematice volného času dětí a mládeže" v rámci festivalu Hrad patří dětem Praha 2.5. 1997
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001