Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články kniha tazatelská síť kontaktní info

Petr Sak: Proměny české mládeže

resume - cz
summary - en
přečtěte si recenze
vyšlo: podzim 2000
nakladatelství: Petrklíč
počet stran: 292
kde koupit: v dobrých knihkupectvích nebo přímo od autora

Jaká je současná mládež, jaké jsou trendy jejího vývoje a jak k mládeži přistupovat? To jsou základní otázky jak rodičů, tak učitelů a odborníků. Na tyto otázky nejsou jednoduché odpovědi. Čím více ale o této problematice budeme vědět, tím je větší šance, že pochopíme chování a vnitřní svět mladých lidí. Přispět k poznání současné mládeže a jejích proměn je cílem této publikace.

Kniha "Proměny české mládeže" je vyústěním tří desítek let vědecké práce. Konkrétní empirické poznatky, které obsahuje, i jejich teoretické zobecnění, je podloženo třiceti sociologickými výzkumy.

Komu je tato kniha určena? Především odborníkům pracujícím s mládeží. Jedná se o pedagogické pracovníky zařízení pro volný čas, učitele všech stupňů, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, pracovníky v oblasti sociální prevence, vyšetřovatele, policisty, soudce, pracovníky vězeňství, a náboženských organizací. Druhý okruh představují vědeckovýzkumní a pedagogičtí pracovníci vysokých škol, pro které představuje publikace širokou poznatkovou základnu a teoretický konceptuální rámec. Publikace je však určena i rodičům, kteří chtějí pochopit svět svých dospívajících dětí. V neposlední řadě je publikace určena vysokoškolským studentům.

objednat... resume... recenze...
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001