Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články kniha tazatelská síť kontaktní info

Novinky

03.11.2001
Referáty Medializace a digitalizace sociálního pole a životního stylu člověka a Česká mládež - vlastenectví a vytváření evropské identity přednesené na "5th EUROPEAN CONFERENCE OF SOCIOLOGY" v Helsinkách jsou si nyní můžete přečíst i v českém jazyce.
29.10.2001
Kódování stránek bylo v souladu s XHTML normou změněno na UTF-8 - pokud v Internet Exploreru vidíte vidíte místo české diakritiky podivné znaky, ověřte si, že máte nastaveno automatické rozpoznání použitého kódování (View->Encoding->Auto-Select musí být zatrženo).
25.10.2001
Jak jste si jistě všimli, přichystali jsme pro Vás novou podobu našich stránek. Menší změny byly provedeny v grafické úpravě a navigaci, největší změny jsou ale "neviditelné" - kromě využití dynamického generování na straně serveru (php) byl html kód přepsán tak, aby vyhovoval novému standardu XHTML 1.0 Strict. Ke korektnímu prohlížení stránek je potřeba prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.0 a vyšší, nebo Mozilla 0.9 (resp. Netscape 6.1) a vyšší, které podporují současné standardy. Pro návštěvníky se staršími prohlížeči jsou stránky také čitelné, ovšem bez jakékoliv grafické nadstavby. Těmto návštěvníkům se omlouváme a doporučujeme jim upgrade jejich prohlížeče (který je samozřejmě zdarma).
08.09.2001
Dva nové referáty "Medialisation and digitalisation of human's life field and developments of his life style" a "Czech youth - patriotism and formation of european identity" přednesené na "5th EUROPEAN CONFERENCE OF SOCIOLOGY" v Helsinkách.
27.08. 2001
Anglické resumé knihy "Proměny české mládeže" je nyní k dispozici na našich stránkách.
27.08. 2001
Přečtěte si "Influence of Membership in some Spiritual Organisation on Leisure Activities".
27.08. 2001
Osobní stránky na českém internetu - nový příspěvek patřící pod grant Informatizace české společnosti....
27.06. 2001
Informatizace české společnosti v kontextu globalizace a evropské integrace je název grantu MK ČR, na jehož realizaci Insoma pracuje. Brzy očekávejte podrobnější dílčí informace.
07.05. 2001
Přečtěte si anotaci výzkumu "Mladá generace na počátku integrace české společnosti do evropských struktur" a první dílčí výsledky týkající se jazykových znalostí mladé generace.
07.05. 2001
O další přírůstek se rozrostly recenze na Proměny české mládeže.
19.04. 2001
V rubrice recenze přibyly dvě recenze na knihu Proměny české mládeže.
08.02. 2001
Proměny české mládežeChcete se dozvědět více o mládeži z pohledu sociologických výzkumů, prováděných také firmou INSOMA? Informujte se o knize Proměny české mládeže, která vyšla na podzim loňského roku. Pokud ji neseženete ve vašem knihkupectví, nově si ji zde můžete objednat.
08.02. 2001
Spuštěna nová verze webových stránek firmy INSOMA na vlastní stejnojmenné doméně. Nahradila tak staré webové stránky, které běžely pod křídly ADAMu. Všechny informace, které jste mohli nalézti tam, jsou nyní zde v nové podobě a ještě k tomu přibylo něco navíc (viz výše).
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001