Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info


Výzkumy realizované v rámci grantu:

Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl. Reprezentativní výzkum české populace realizovaný technikou standardizovaného rozhovoru na vzorku 1818 respondentů.

Stav implementace e-learningu do vzdělávacího procesu. Výzkum byl realizován v posledním ročníku základních škol a na středních školách a učilištích. Sběr dat byl realizován skupinovým dotazníkovým šetřením na školách. Soubor obsahuje 772 respondentů.

Vliv nových technologií na vzdělávací proces a na osobnost. Výzkum byl proveden ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK. Na středních školách byl proveden sociologický výzkum pomocí dotazníku, jehož základem byl dotazník použitý k výzkumu populace[1]. V jednotlivých třídách bylo provedeno skupinové dotazníkové šetření. Na základě vyplněných dotazníků byly v každé třídě vybrány dvě skupiny žáků. Jedna skupina byla ve využívání počítače a internetu podprůměrná, druhá skupina byla výrazně nadprůměrná. V druhé etapě obě skupiny vyplnily Cattelův osobnostní test pro mládež. Po nahrání dat byla provedena analýza, v níž se zkoumaly vztahy mezi indexem komputerizace a faktory osobnosti podle Cattela a další souvislosti mezi indexem komputerizace a znaky životního stylu.

Časové rozpočty české populace. Časový snímek 754 respondentů starších patnácti let propojený s daty reprezentativního výzkumu „Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl“.

Obsahová analýza televizních vzdělávacích pořadů

Výzkum e-learningu – učitelé

Výzkum e-learningu – experti


Poznámky:
[1] Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl.

Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001