Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info


Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů.
Příspěvek k sociologii třetího věku.

řešitel: Doc. PhDr. Petr Sak, CScO projektu

Výzkumy realizované v rámci grantu v roce 2009

Výzkumy realizované v rámci grantu v roce 2008

Výzkumy realizované v rámci grantu v roce 2007

Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001