Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info

O firmě Insoma

Firma INSOMA při svých sociologických výzkumech používá při sběru dat převážně techniku standardizovaného rozhovoru. Preferuje vědeckovýzkumné úkoly a problematiku mládeže. Při konstruování výběrového souboru používá kvótní výběr, to znamená, že sleduje dosažení reprezentativity podle vybraných demografických proměnných. Ve snaze skloubit možnost generační komparace, reprezentativity a ekonomické přijatelnosti, je ve výzkumech vytvářen "segmentovaný výběrový soubor". Větší část souboru je tvořená respondenty ve věku 15 - 30 let, kteří svým složením podle základních proměnných odpovídají základnímu souboru a stejně tak menší část souboru ve věku nad 30 let. Matematicko statistické výpočty a analýzy je možné jednak provádět v obou souborech samostatně, jednak je možné pomocí váhy upravit poměry obou souborů a výpočty provádět s celým souborem. S touto variantou je třeba počítat již při konstruování výběrového souboru. Velikost výběrového souboru se pohybuje od 600 do 2000 respondentů. INSOMA má vlastní tazatelskou síť, kterou permanentně obnovuje. Vítáni jsou především zájemci, které zajímá sociální skutečnost a práce s lidmi.

Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001