Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info


Obsah rubriky referáty

název referátu:
autor: doc.PhDr.Petr Sak, CSc., Mgr. Karolína Kolesárová
předneseno: Referát přednesený na mezinárodní konferenci „Paralely a divergencie“ (slovensko-české kriminologické dni) a publikovaný ve sborníku Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník příspěvků.
Praha: VŠFS, 2020.
název referátu:
autor: doc.PhDr.Petr Sak, CSc.
předneseno: na 14. ročníku evropské letní školy výchovy k občanství a evropanství Univerzity Palackého
Olomouc, 21.8.2007
název referátu:
autor: Mgr. Karolína Saková
předneseno: na konferenci European Sociological Association (ESA),
sekce 'Youth & Generation'
Slovensko, Smolenice, 19. - 22. ledna 2007
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: na Politologickém kongresu
Olomouc 8.-10.9.2006
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: mezinárodní konference „Mládež a kriminalita“,
Nitra, 25.-27.10.2006
název referátu:
autor: Mgr.Karolína Saková
předneseno: mezinárodní konference „Sociália 2006“,
Hradec Králové, 20.-21.10.2006
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: mezinárodní konference „Sociália 2006“,
Hradec Králové, 20.-21.10.2006
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: mezinárodní konference „O výchově a volném čase“,
Brno, 15.-16.6.2006
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: seminář pořádaný Komisí pro životní prostředí AV ČR
Odcizování člověka přírodě
Praha, 27.4.2006
název referátu:
autor: Mgr. Karolína Saková
předneseno: Brno, červen 2006
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: seminář sekce sociální patologie MČSSS
Bystřice pod Hostýnem 5. - 7. 4. 2006
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: mezinárodní konference "Relativizace autority a její dopady na současnou mládež" Praha, 31. 8. 2005
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: konference "Rodina na prelome tisícročia", Bratislava 16.-17.5.2005
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: seminář Média a násilí - Třeboň, 7. 5. 2005
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: seminář sekce sociální patologie MČSSS, Šlovice 20. - 22. 4. 2005
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: na konferenci Ženy, sociální stát a globalizovaný svět, Praha, 5.3.2005
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: konference Proměny pedagogiky, Praha 3. - 4. 2. 2005
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
připraveno pro konferenci: European Police Science and Research Conference 2004
Praha, 9.-12.11. 2004
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: mezinárodní konference "Kultúra-priestor interdisciplinárného myslenia"
Nitra - 20-22.9.2004
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: mezinárodní konference "Výchovu rozumem obohatit o rozměr srdce a úcty ke všemu živému"
Praha, 12. - 14. září 2003
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: Kariérní vzdělávání
7. mezinárodní konference o informatické podpoře personálních procesů
Praha, 29. září - 2. října 2003
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: "Sociologické a sociálně psychologické souvislosti vstupu České republiky do Evropské unie"
Praha, 15.3.2003
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: "Evropská mírová konference"
Praha 21-22.3.2003
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc., Karolína Saková
předneseno: "A Conference of the European Sociological Association's Research Network Sociology of Mass Media and Communication"
International University Bremen, January 24 and 25, 2003
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc., Karolína Saková
předneseno: "5th EUROPEAN CONFERENCE OF SOCIOLOGY" Helsinki, August 28 - September 1, 2001
název referátu:
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc., Karolína Saková
předneseno: "5th EUROPEAN CONFERENCE OF SOCIOLOGY" Helsinki, August 28 - September 1, 2001
název referátu: Influence of Membership in some Spiritual Organisation on Leisure Activities
autor: Karolína Saková
publikováno v: "Youth research in Europe: the next generation - Perspectives on transitions, identities and citizenship (2001)" http://book.coe.fr/GB/Cat/Liv/HTM/l1725.htm
název referátu: Média a hodnoty v sociálním poli mládeže
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: mezinárodní konference "Socialia 99" 12.-13.10. 1999 Hradec Králové
název referátu: Czech spirituality transformation at the turn of millenium
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: IV. evropská konference "Will Europe work", Amsterodam, 18.-21. 8.1999
název referátu: Generační kontinuita a diskontinuita v rodině
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: mezinárodní seminář "Poslanie výchovy v kontexte globálnych zmien" Bratislava 28.-30. 4.1999
název referátu: Struktura a dynamika utváření postojů mládeže k odlišným skupinám populace
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: mezinárodní seminář "Etnická a rasová diskriminace očima současné mládeže" pořádaný EAICY (Evropská asociace volného času dětí a mládeže) za podpory Rady Evropy Praha 23.-25.4. 1999
název referátu: Dětství a rodina budoucího narkomana
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: seminář "Efektívne formy predchádzania závislostí u mladistvých" Bratislava 3.- 6.11.1998
název referátu: Kvantifikace sociální deviace mládeže a populace
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: seminář sekce Sociální patologie MČSS 1998
název referátu: Vývoj hodnot a intencionalita v závislosti na konsumaci drog
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: seminář "Quo vadis výchova?" Bratislava 12.4. 1998
název referátu: Svoboda jedince a odpovědnost společnosti
autor: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
předneseno: seminář "K problematice volného času dětí a mládeže" v rámci festivalu Hrad patří dětem Praha 2.5. 1997
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001