Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info


Knihy

Publikace doc. PhDr. Petra Saka, CSc. "Úvod do teorie bezpečnosti".
Anotace Annotation

Publikace doc. PhDr. Petra Saka, CSc. a Mgr. Karolíny Kolesárové "Sociologie stáří".
- anotace, annotation, obsah, content, recenze Kolář, recenze Valisová, hlavní cena

Karolína Kolesárová "Životní styl v informační společnosti" - annotation, anotace, bibliografické údaje, a obsah

Petr Sak, Karolína Kolesárová: Sociologie stáří a seniorů

Petr Sak a kol.: Člověk a vzdělání v informační společnosti - ukázka z 2. kapitoly, subkapitola „Eroze demokracie a současné prvky totalitarizmu“

Petr Sak: Česká sociologie mládeže (česky), (rusky) - Heslo pro mezinárodní encyklopedii výzkumů mládeže

Petr Sak, Karolína Saková: Young People in the Czech Republic

Petr Sak: Proměny české mládeže

Petr Sak, Karolína Saková: Mládež na křižovatce - objednat

Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001